Dokumentation: Workshop nyanlända och kollektivtrafik

Den 19 september 2016 samlade SKL en rad experter till en workshop för att identifiera hinder och möjligheter för hur nyanlända kan få bättre tillgång till kollektivtrafik.

Dagen inleddes med ett välkomnande och en presentation av SKL. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna presenterade sedan sina verksamheter och de utmaningar som finns kring dagens ämne.

Workshopen berörde två huvudfrågor:

  • Hur komma till rätta med brist eller avsaknad på tillräcklig kollektivtrafik till och från anläggningsboende eller motsvarande?
  • Hur kunna erbjuda kollektivtrafikbiljetter för asylsökande och nyanlända?

Ta del av dokumentationen från workshopen (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!