Dokumentation: webbsändning om vuxenutbildning i Sverige

En webbsändning om kommunal vuxenutbildning arrangerad av SKR och Arbetsförmedlingen.

I programmet ges en introduktion till vad vuxenutbildning är och vilka möjligheter som finns. Grundläggande fakta presenteras om vuxenutbildningens uppdrag och målgrupp, urvalsregler och elevernas studiefinansiering. Detta varvas med goda exempel på hur vuxenutbildningen kan fungera i praktiken. Programmet berör också hur vuxenutbildningen kan samverka med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Den kommunala vuxenutbildningen spelar en allt viktigare roll i samhället. Den har betydelse både för individers utveckling och möjlighet till arbete samt arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och nyanländas etablering i samhället.

Informationsansvarig

  • Helena Wintgren
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!