Dokumentation: webbsändning om vuxenutbildning i Sverige

En webbsändning om kommunal vuxenutbildning arrangerad av SKR och Arbetsförmedlingen.

I programmet ges en introduktion till vad vuxenutbildning är och vilka möjligheter som finns. Grundläggande fakta presenteras om vuxenutbildningens uppdrag och målgrupp, urvalsregler och elevernas studiefinansiering. Detta varvas med goda exempel på hur vuxenutbildningen kan fungera i praktiken. Programmet berör också hur vuxenutbildningen kan samverka med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Den kommunala vuxenutbildningen spelar en allt viktigare roll i samhället. Den har betydelse både för individers utveckling och möjlighet till arbete samt arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och nyanländas etablering i samhället.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Wintgren
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!