Dokumentation: Webbsändning, Klimatets effekter - en del i den översiktliga planeringen

Seminariet handlade om hur klimatets effekter ska hanteras i översiktsplaneringen.

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Översiktsplanen som verktyg för klimatanpassningEmilie Gullberg, Sverige Kommuner och Regioner

SMHI:s stöd till klimatanpassningsarbetet och kommunernas arbete med klimatanpassning 2019Bodil Englund och Therése Sjöberg från SMHI medverkar.

Kan kommunal samverkan bidra till klimatanpassningsåtgärder och minskad sårbarhet för klimatförändring i samhället?

Nilla Thomson, uppdragsledare och Yvonne Egnér, planeringsarkitekt, Boverket, berättar om sitt arbete.

Vilket underlag behövs för att hantera klimatrisker i översiktsplaneringen?Passet leds av Linda Holmström och Karin von Sydow, länsstyrelsen i Stockholm.

Sundsvalls översiktsplan samlar klimat- och riskfrågorMaria Jonasson, översiktsplanerare på Sundsvalls kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!