Dokumentation: webbsändning Europadagen 2020

SKR uppmärksammade Europadagen tillsammans med bland annat EU-kommissionen och arbetsmarknadens parter. Detta genom en webbsänd seminarieserie i tre delar, på temat "Tillsammans genom krisen".

Program

Alla tre seminarierna går att se i efterhand.

EU, coronakrisen och framåtblick

Seminarie 1 via Facebook: EU, coronakrisen och framåtblick

EU befinner sig mitt i en pandemi som lamslår ekonomier och sätter stor press på EU-samarbetet och på solidariteten. Vad hanterar EU situationen? Hur påverkar krisen medlemsländerna och vilka långsiktiga effekter kan den få för EU? Hur kan vi tillsammans ta oss igenom krisen?

Inledning av Hans Dahlgren, EU-minister. Samtal mellan Ylva Johansson, nuvarande EU-kommissionär, Cecilia Malmström, EU-kommissionär 2010-2019 och Margot Wallström, EU-kommissionär 1999-2010, följt av avslutande reflektioner från EU-ministern.

Göran von Sydow, Sieps, modererade samtalet.

Arrangörer: EU-kommissionen i Sverige, Regeringskansliet och Sieps

Utdelning av utmärkelsen Årets europé

Arrangör: Svenska Europarörelsen

Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU

Seminarie 2 via Facebook: Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten

Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och förSverige? Hur ska vi få den inre marknaden på fötter igen?

Diskussion mellan Evin Incir. Europaparlamentariker (S), Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M), Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium och Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige.

Karin Flordal, SKR, modererar samtalet.

Arrangörer: Kommerskollegium, Europaparlamentets informationskontor i Sverige, EU-kommissionen i Sverige

EU och jobben: Från krisläge till återstart

Seminarie 3 via Facebook: EU och jobben: Från krisläge till återstart

Under coronakrisen har vi sett en bred uppslutning från arbetsmarknadens parter som med pragmatism och gemensamma krafter hittar lösningar för att stabilisera läget och rädda företag, jobb och framtidstro. Efter att ha satt in krisåtgärder förbereder Europa nu insatser för återstart – vad kan parterna bidra med i det arbetet?

Diskussion mellan Therese Guovelin LO, Anders Knape, SKR, Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, Therese Svanström, TCO.

Arrangörer: SKR, LO, TCO, Svenskt Näringsliv

Medverkande

 • Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium
 • Anders Knape, SKR
 • Anna Stellinger,Svenskt Näringsliv
 • Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M)
 • Cecilia Malmström, EU-kommissionär 2010-2019
 • Evin Incir, Europaparlamentariker (S)
 • Göran von Sydow, Sieps
 • Hans Dahlgren, EU-minister
 • Karin Flordal, SKR
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige
 • Margot Wallström, EU-kommissionär 1999-2010
 • Therese Guovelin LO
 • Therese Svanström, TCO
 • Ylva Johansson, EU-kommissionär

Arrangörer

 • EU-kommissionens representation i Sverige
 • Europaparlamentets kontor i Sverige
 • Kommerskollegium
 • LO
 • Regeringskansliet
 • Sieps
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Svenskt Näringsliv
 • TCO
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Niklas Hellblom
  Handläggare
 • Milla Järvelin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!