Dokumentation: Webbsändning, Bygglovchefskonferens 2020

Dokumentation från årets bygglovchefskonferens den 25 september.

Presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Aktuellt från SKR

Love Edenborg, expert planering och byggande SKR

PBL-tillsyn för bygglovschefer

Eva Adriansson, Enhetschef tillsyn och bostadsanpassningsbidrag, Uppsala

Johan Larsson och Olof Moberg, förbundsjurister SKR

Bygglovsutredningen – vad händer?

Jesper Blomberg, särskild utredare och Camilla Adolfsson, huvudsekreterare, Bygglovsutredningen (SOU)

Digitaliserad bygglovsprocess – hur gör man?

Christina Thulin, expert SKR

Maria Melcher, enhetschef bygglov, Nacka kommun

Lagändringar och aktuella rättsfall inom PBL-området

Olof Moberg, förbundsjurist SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!