Dokumentation: Webbinarium om Miljödepartementets remiss om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Ta del av remisskonferensen om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper i efterhand.

Ta del av remisskonferensen i efterhand

SKR:s och Avfall Sveriges remisskonferens av den 26 augusti 2020 angående regeringens ”Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke).


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige (AS) kommer i ett gemensamt yttrande att svara på den rubricerade remissen och tar så snart som möjligt emot synpunkter från kommunerna och avfallsbolagen i den här viktiga frågan. Vi är särskilt intresserade av inspel som handlar regeringens konsekvensanalys i relation till hur ni ser att de föreslagna förändringarna kommer att slå mot kommunen som renhållare.

Remissen skickades ut den 1 juli och remissynpunkter ska komma in till Miljödepartementet senast den 30 oktober.

SKR:s styrelse kommer att besluta i ärendet 18 september. En länk till remissvaret läggs då upp på den här sidan.

Inspel skickas till: sven.lundgren@avfallsverige.sefredrik.back@skr.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Fredrik Bäck
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!