Dokumentation: Webbinarium Fokus folkhälsa och jämställdhet

Ett nytt webbinarium där SKR presenterade och diskuterade aktuella frågor inom folkhälsa och jämställdhet.

Material

Presentationsmaterial som visades på sändningen finns i pdf-format.

Webbinarium folkhälsa och jämställdhet 28 maj, presentation (PDF, nytt fönster)

Folkhälsa och jämställdhet

Hos många kommuner och regioner är det en och samma person som ansvarar för planering och uppföljning av arbetet för ökad jämställdhet och en mer jämlik hälsa i befolkningen. Hos andra är arbetet organiserat i en gemensam enhet eller avdelning. Därför erbjuder SKR nu webbinarier där vi riktar fokus mot såväl folkhälsa som jämställdhet. Två områden som tillsammans möter flera samhällsutmaningar.

Program

Inledning 9.30

Filippa Myrbäck och Magnus Jacobson

Konsekvenser av covid-19 för folkhälsa och jämställdhet

Ekonomirapporten – bl.a. med konsekvenser för folkhälsan med fokus på psykisk ohälsa.

Att skapa helhet i offentlig sektor

Samtal med forskaren Petra Svensson om hennes nya bok.
Strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn vilka fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Vilka idéer finns om hur den offentliga sektorn kan och bör organiseras för att överbrygga stuprör och horisontella sakområden?

Petra Svensson, forskare vid Högskolan i Halmstad.

Frågor och svar om folkhälsa

Nytt stöd från SKR för systematiskt folkhälsoarbete.

Healthy cities och samhällsbyggnad för folkhälsa, Trollhättan och Helsingborg

Healthy Cities arbetar strategiskt för en folkhälsa och social hållbarhet. Presentation och gemensam diskussion. Exempelvis presenteras två utvecklingsarbeten och skrifter samt att arbetet går in i en ny fas för att lyfta barns levnadsvillkor.

Johanna Linnarsson, Trollhättans stad och Kerstin Månsson, Helsingborg stad.

Nya indikatorer i Kolada för lokalt och regionalt jämställdhetsarbete

Maria Price från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA berättar.

På gång

 • Nytt stödmaterial på gång för att inkludera transpersoner i enkäter och undersökningar
 • Datum och tema för jämställdhets- och folkhälsonätverketens träffar i höst
 • Internationell konferens om män och jämställdhet (ICMEO) i Tallinn
 • Kompetenser för sektorsövergripande samverkan - utbildning

Avslutning 11.25-11.30


Medverkande

 • Filippa Myrbäck, SKR
 • Johanna Linnarsson, Trollhättans stad
 • Kerstin Månsson, Helsingborg stad
 • Magnus Jacobson, SKR
 • Maria Price, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA
 • Petra Svensson, Högskolan i Halmstad
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Filippa Myrbäck
  Handläggare
 • Magnus Jacobson

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!