Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi

Senast den 31 oktober ska synpunkter på Kungliga biblioteket första utkast till en nationell biblioteksstrategi vara inlämnat. Den 23 augusti anordnade SKL ett webbinarium där utkastet presenterades och där SKL även redovisade sina övergripande synpunkter på utkastet. Här kan du se webbinariet i efterhand.

Se webbinariet i efterhand

Kungliga biblioteket (KB) fick 2015 uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi som ska slutredovisas i mars 2019. KB har utsett ett sekretariat som bland annat tagit fram en omvärldsrapport och ett antal fördjupande rapporter samt ett första utkast: Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi.  

KB kommer nu att hämta in synpunkter på utkastet, bland annat via fem olika dialogseminarier i oktober. Det är också möjligt att lämna skriftliga synpunkter till KB på förslaget, något som SKL uppmuntrar. SKL har därför tagit fram ett diskussionsunderlag som också innehåller SKL:s tidigare ställningstagande samt övergripande kommentarer till utkastet. Synpunkterna ska vara inlämnade till KB senast den 31 oktober.

Kommuner, landsting och regioner påverkas

Kommunerna finansierar och ansvarar för folkbiblioteken och för skolbiblioteken. Regioner och landsting ansvarar för och finansierar till stor del regional biblioteksverksamhet. Regioner och landsting ansvarar och finansierar också sjukhusbibliotek.

De områden som sekretariatet har pekat ut i utkastet till strategi är följande:

  • Demokrati
  • Tillgänglighet
  •  Utbildning
  • Läsning
  • Digitalisering
  • Infrastruktur

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!