Dokumentation: Upphandling av företagshälsovård

För de som använder sig av externa företagshälsovårdstjänster lägger upphandlingen grunden till ett framgångsrikt samarbete.

Seminariet presenterade två olika stöd till upphandling.

  • Det första ”Råd vid upphandling av och samarbete med företagshälsovård”, togs fram av SKL och parterna i KL-sektorn.
  • Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor tog nyligen fram ”Guide för upphandling av företagshälsovård”, som presenterar upphandling från leverantörsperspektiv.
  • Representanter från Helsingborgs stad, som uppmärksammats för kvaliteten i sin upphandling, beskrev hur de ordnade samverkan under upphandlingsprocessen.

Seminariet går att ses i efterhand fram till den 19 september 2018. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!