Dokumentation: Upphandling av företagshälsovård

För de som använder sig av externa företagshälsovårdstjänster lägger upphandlingen grunden till ett framgångsrikt samarbete.

Seminariet presenterade två olika stöd till upphandling.

  • Det första ”Råd vid upphandling av och samarbete med företagshälsovård”, togs fram av SKL och parterna i KL-sektorn.
  • Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor tog nyligen fram ”Guide för upphandling av företagshälsovård”, som presenterar upphandling från leverantörsperspektiv.
  • Representanter från Helsingborgs stad, som uppmärksammats för kvaliteten i sin upphandling, beskrev hur de ordnade samverkan under upphandlingsprocessen.

Seminariet går att ses i efterhand fram till den 19 september 2018. 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!