Dokumentation: Uppföljning specialiserad vård – teknikforum

Webbsändningen med möjlighet att ställa frågor via chat, handlar om de tekniska förutsättningar som behövs för att en utökad uppföljning av den specialiserade vården ska kunna genomföras från 1 april 2020.

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram förutsättningarna för en utökad uppföljning av tillgängligheten till den specialiserade vården. Arbetet ska vara klart senast den 1 april 2020, och syftar ytterst till att öka tillgängligheten i vården.

Utökad uppföljning specialiserad vård

En stor del av arbetet handlar om att regionerna automatiskt ska rapportera de mått och variabler som tillsammans ska utgöra grunden för återrapporteringen till verksamheterna, och som till viss del även ska kunna visas på vantetider.se.

För att gå med som medlem i Teknikforum och delta i teknikinriktade diskussioner, mejla teknik-vantetider@skl.se

Medverkande i sändningen

  • Lisbeth Isaksson, projektledare
  • Johan Assarsson, delprojektledare
  • Cajsa West och Anneli Bäckman, ansvariga för utvecklingen på företaget Redpill, som jobbar på uppdrag av SKL
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Lisbeth Isaksson
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!