Dokumentation: Trygghetsdag – samverkan vid hot om suicid

Trygghetsdag om samverkan vid hot om självmord/suicid.

Program Trygghetsdag - samverkan vid hot om suicid (PDF, nytt fönster)

Inledning

SKL inledning av trygghetsdagen (PDF, nytt fönster)

Vad är suicidalitet?

Jan Beskow, Suicidprevention i Väst, SPIV, samt Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Vad är suicidalitet

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013

Fredric Jonsson, SKL

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2013 (PDF, nytt fönster)

Självmordsprevention inom Stockholms län – SPIS

SPIS-projektet, Storstockholms brandförsvar (PDF, nytt fönster)

Utbildningsinsats AOSP

Slutrapport AOSP, Storstockholms brandförsvar (PDF, nytt fönster)

Slutrapport SPIS 2013

Conny Söderberg, Stockholms brandförsvar och Andreas Carlborg, Norra Stockholms Psykiatri

Slutrapport SPIS, Karolinska Institutet (PDF, nytt fönster)

Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län

Annika Petersson, Regionförbundet Jönköpings län, Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköping och Jan Lagerkvist, Polismyndigheten i Jönköpings län

Snabba reaktioner vid risk för suicid, Jönköpings kommun (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!