Dokumentation: Trygghetsdag om hot, våld och korruption

Trygghetsdagen handlade denna gång om det vi kallar otillåten påverkan. Ta del av dokumentationen från dagen.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört en rad undersökningar om trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption mot myndighetspersoner. Under 2015/2016 tas en ny handbok fram. Brå berättar om resultat och förebyggande förslag från tidigare studier och hur arbetet fortskrider med det nya projektet.

Presentation: Brå (PDF, nytt fönster)

Att förebygga hot och våld på arbetsplatsen

Vad säger statistiken och vilka brister har kommuner och landsting gällande hot och våld på arbetsplatsen? Hur gör arbetsmiljöverket sina inspektioner och hur kan vi jobba förebyggande?

Presentation: Arbetsmiljöverket (PDF, nytt fönster)

Nationella korruptionsgruppens arbete mot korruption

Vad är korruption? Hur kan man bäst förebygga? Vad har korruptionsgruppen för uppdrag och hur kan en organisation skydda sig mot korruption?

Presentation: Korruptionsgruppen, Polisen (PDF, nytt fönster)

Så jobbar Nacka kommun

Nacka kommun berättar om sitt arbete mot korruption och organiserad brottslighet.

Presentation: Nacka kommun (PDF, nytt fönster)

Praktiska verktyg

Företaget 2Secure talade bland annat om säkerhetskontroller vid upphandlingar och hur man hanterar situationer när medarbetare utsätts för hot.

Presentation: 2Secure (PDF, nytt fönster)

E-utbildning om korruptionsbekämpning

SKL redogjorde bland annat för vad som är ett ”korrupt beteende” och var gränsen går för muta eller jäv.

Presentation: E-utbildning om korruptionsbekämpning (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!