Dokumentation: Tre uppdrag som bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle

Ett webbinarium om Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa. Vi diskuterar vad uppdragen innebär, hur de hänger ihop och hur de förstärker varandra. 

Det är viktigt att SKL ger ett samordnat och sammanhållet stöd till kommuner och regioner. Vi beskriver vad satsningarna har gemensamt, hur de skiljer sig åt och hur de ska bidra till att möta framtidens utmaningar i välfärden.

Vi talar om vad det innebär lokalt och regionalt. Det handlar om såväl hälsofrämjande arbetssätt som befolkningsinriktat arbete för en hållbar välfärd och samhällsutveckling.

Medverkande:

Emma Spak, Ing-Marie Wieselgren och Jesper Ekberg från SKL.
Filippa Myrbäck från SKL leder samtalet.

SKL:s tre hälsofrämjande uppdrag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!