Dokumentation: Trafik- och gatudagarna 2015

Fler än 700 personer deltog på plats eller via webben i årets Trafik- och gatudagar. Se inledningen av konferensen i efterhand. Vi kommer uppdatera sidan efterhand med föreläsarnas presentationer.

Program, Trafik- och gatudagarna 2015 (PDF, nytt fönster)

Film

Lena Micko inleder (nytt fönster)

Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket (nytt fönster)

Erik Bromander, statssekreterare för infrastruktur, Näringsdepartementet (nytt fönster)

Samtal om klimat och tillväxt (nytt fönster)

Presentationer – Måndag 19 oktober

Drift och underhåll

Oskyddade trafikanter: Ulrika Appelberg, SKL (PDF, nytt fönster)

Hinder och möjligheter från en cyklists perspektiv: Krister Isaksson, Sweco (PDF, nytt fönster)

Oskyddade trafikanter i gaturummet: Björn Heden, Göteborgs stad (PDF, nytt fönster)

Så jobbar vi med drift och underhåll för oskyddade trafikanter: Miriam Al-Absawi, Karlstad kommun (PDF, nytt fönster)

Samordning blir lag, ledningskollen är verktyget! Utbyggnadsdirektivet, vad innebär det för kommunerna? Jörgen Nordman, Ledningskollen och Per Henningsson, SKL (PDF, nytt fönster)

Gatornas kostnader och statistik: Ulrika Appelberg, SKL och Håkan Danielsson, Sweco (PDF, nytt fönster)

Trafikplanering

Trafikplaneringens farliga idéer: vad kan vi vinna på en öppnare diskussion?: Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån (PDF, nytt fönster)

Buller – vad innebär de nya förordningarna för kommuner?: Kerstin Blom Bokliden, SKL (PDF, nytt fönster)

Mer plats till gång och cykel – så förändrar man en gata!: Daniel Firth, Stockholms stad

PASTA – recept för bättre hälsa vid aktiv mobilitet: Ulf Eriksson, Trivector (PDF, nytt fönster)

VGU-guiden: En vägledning till väl utformade gaturum!: Roger Johansson, Sweco (PDF, nytt fönster)

Hur kan man engagera medborgare med hjälp av 3D?: Erik Telldén, Norrköpings kommun (PDF, nytt fönster)

Trafikreglering

Nylansering av TRAST 3: Elin Sandberg, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Nytt system för parkeringsanmärkningar – vilka förändringar har det medfört?: Helena Göhl och Kjell Tolkstam, Transportstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Malmös policy för cykelöverfarter: Joakim Florén, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Vad händer inom trafikreglering? – Aktuellt från Transportstyrelsen: Lars Hammar, Transportstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Aktuellt från Näringsdepartementet: Susanna Broms, Näringsdepartementet (PDF, nytt fönster)

Kollektivtrafik

Hur går det för järnvägen?: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, nytt fönster)

Järnvägstrafik och regelverk: Terje Johnsson, Trafikverket och Roland Sandberg, Eskilstuna kommun (PDF, nytt fönster)

Bussvei 2020 i Stavanger: Joel Hansson, Trivector (PDF, nytt fönster)

Gävle planerar för framkomlighet och BRT: Marie Wallström, Gävle kommun och Andreas Nordström, Trivector (PDF, nytt fönster)

Stomlinje i regularitet i Stockholm: Azhar Al-Mudhaffar, Trafikförvaltningen SLL (PDF, nytt fönster)

Tisdag 20 oktober

Drift och underhåll

Avfallshantering i den gröna täta staden: Hannes Englesson, Trivector (PDF, nytt fönster)

Drift och underhåll av belysning: Mona Hellman, ÅF Lighting (PDF, nytt fönster)

Transportpolitik

Pråm VS lastbil?: Elin Skogens, Stockholms stad (PDF, nytt fönster)

Pråm VS lastbil?: Erik Froste, Södertälje hamn (PDF, nytt fönster)

Förhandling och finansiering, Teori och framtidsspaning: Göran Cars, KTH (PDF, nytt fönster)

Sverigeförhandling i Skåne: Stina Nilsson, Region Skåne (PDF, nytt fönster)

Nacka och Stockholmsförhandlingen: Lena Dahlstedt, Nacka kommun (PDF, nytt fönster)

Trafiksäkerhet

Kommunalt trafiksäkerhetsarbete – vilka är utmaningarna och framgångarna?: Jan Söderström, JS konsult (PDF, nytt fönster)

Så jobbar Umeå kommun med trafiksäkerhet: Marie Frostvinge, Umeå kommun (PDF, nytt fönster)

Mc- och mopedstrategi 3.0 – en statusuppdatering: Jörgen Persson, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Forskning för ökad säkerhet bland hjulburna oskyddade trafikanter: Henriette Wallén Warner, VTI (PDF, nytt fönster)

Kan gångpassagen ersätta övergångsstället?: Åse Svensson, LTH och Hossein Ashouri, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Hållbara transporter

Stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer: Håkan Johansson, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Förtätning av städer – utmaningar och trender: Eva Hägglund, SKL (PDF, nytt fönster)

Social konsekvensbeskrivning spårväg syd: Ylva Preutz Papantoni, Trafikförvaltningen SLL och Åsa Lindgren, Sweco (PDF, nytt fönster)

Planering inför Mobility Managementåtgärder i byggskedet: Camille Delepierre, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Fotgängare, cyklister och fordon – mätningar och kvantitativ analys av framkomlighet och trafiksäkerhet: Amrit Singh, Viscando (PDF, nytt fönster)

Nudgingmetoder i Östra Lambohov samt "cykelfartsgata" och BRT i Vallastaden: Sandra Viktor, Linköpings kommun (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!