Dokumentation: Tillsynsdagarna 2019 – SKR:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll

En konferens med fokus på aktuella verktyg för att bedriva en effektivare livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Presentationer - dag 1

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Regeringens miljöpolitik

Gunvor G Ericsson, statssekreterare till Isabella Lövin

På gång inom EU

Annika Korzinek, biträdande chef på EU-kommissionens representation i Stockholm

En omvärldsspaning från SKR

Ann-Sofie Eriksson, chef sektionen för plan, säkerhet och miljö på SKR

Diskussioner med SKR:s experter kring aktuella teman

1: Mikroplaster och konstgräs och ridanläggningar – en lägesbild

Nils-Olof Zethrin, SKR

2: Agenda 2030 – vilken roll har kommuner?

Kerstin Blom Bokliden, SKR

3: Frågestund med SKR:s expert om den nya livsmedelstaxan.

Michael Öhlund, SKR

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som verktyg för att nå miljömålen

Torunn Hofset och John Petersson från Naturvårdsverket

Centrala myndigheter informerar om nya verktyg för tillsyn och kontroll

1: Smartare vägledning och nationell miljöbalkstillsynsstrategi

Jenny Jonsson, Naturvårdsverket

2: EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen

Alexander Sobestiansky, Livsmedelsverket

Hur ska vi klara vårt uppdrag med minskade resurser?

Anders Folkesson, avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

Johan Larsson, förbundsjurist, SKR

Britt Carlsson, chef för livsmedelskontrollen i Karlstad kommun

Vatten i samhällsplaneringen

Tommy Danielsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstad kommun

Anna Nilsson, Miljödirektör, Uppsala kommun

Regine Ullman, Kalmar kommun

Presentationer – dag 2

Kommunala beslut för ökad miljönytta

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på KTH

Framtidens tillsyn

Marie Becker, Kansliråd, Miljödepartementet

De nya verktygen för en effektivare tillsyn – så fungerar SKR:s taxor

Tove Göthner-Tideman och Michael Öhlund, SKR

Smartare miljöinformation – myndigheter i samverkan

Kenneth Zetterberg, Naturvårdsverket

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!