Dokumentation: Tillsammans i team bygger vi en nära vård

Stora framsteg har gjorts inom den svenska hälso- och sjukvården. Samtidigt har patienternas behov förändrats och vi står inför nya utmaningar.

Vi inom hälso- och sjukvården behöver lyssna till patienternas behov och upplevelse och tillsammans, i välfungerande team, skapa arbetssätt som ger förutsättningar att främja en god hälsa och ge ändamålsenlig vård av god kvalitet.

Vården behöver finnas nära patienten och vara tillgänglig där och på det sätt som patienten behöver. För att nå dit krävs utvecklade relationer i team där kompetens används på bästa sätt i nära samarbete mellan patienter, olika professioner och över organisationsgränser. Men att arbeta tillsammans på ett optimalt sätt sker inte av sig självt. Förändringen kräver vilja, nytänkande och kompetens att arbeta på nya sätt.

Innehåll:

Nära vård – från organisation till relation

Hur skapar vi möjligheter till omställningen mot nära vård där patientens behov och upplevelser styr vårt sätt att arbeta och organisera oss?

Föreläsare: Emma Spak, samordnare för nära vård på SKL och ST-läkare i Allmänmedicin.

 

Interprofessionellt lärande – vad innebär det?

Center för interprofessionellt lärande och samverkan i Stockholms läns landsting stöttar verksamheter i interprofessionellt arbete.

C-IPLS erbjuder en facilitatorsutbildning som är ett kompetensutvecklingsprogram där facilitering och teamsamarbete går som en röd tråd genom utbildningen. Deltagarna har i uppdrag att stötta och utveckla det interprofessionella arbetet i sin verksamhet. Under utbildningen utvecklar de sina egna kompetenser inom facilitering och får arbeta aktivt med teamsamarbete.

Föreläsare: Sari Ponzer, MD, Professor, verksamhetschef Ortopedi/FoUUi direktör, Södersjukhuset.

Petronella Hamnmark är en av de som genomgått facilitatorutbildningen

 

Kompetensförsörjning genom utbildning

En av de viktiga gemensamma baskompetenserna för sjukvården är kompetens att kunna arbeta i team med och för patienterna.

Föreläsare: Elisabet Fransson, hälso- sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna

 

Framtidens medarbetare vill jobba i team

Nätverket för Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter ser teamarbete som en avgörande del i sitt arbete och vill lära tillsammans interprofessionellt - de är de som är framtidens medarbetare

Föreläsare: Viviana Lundberg, Nätverket för Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter

 

Så här jobbar vi!

Tre olika verksamheter som arbetar i team på olika sätt. Vi får höra om deras erfarenheter och hur de i teamen samarbetar och för dialog med varandra, allt med fokus på lärande.

Föreläsare: Maria Hilberth, samordnare Nära Vård, Mönsterås hälsocentral, Landstinget i Kalmar län. Charlotte Luptovics Larsson, barnsamordnare, Psykiatri Södra Stockholm, Stockholm läns landsting. Southcentral Foundation Alaska presenteras av Sofia Kialt, SKL.


Southcentral Foundation Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!