Dokumentation: Tillitsbaserad uppföljningsdialog för primärvård i praktiken

Fördjupad kunskap om tillitsbaserad uppföljning och om en dialogmetod för att omsätta det i praktiken.

Det finns ett behov av ökad tillit i styrning av offentlig sektor, i det här fallet primärvården, vilket har aktualiserat behovet av utveckling av metodiken för uppföljning. En metod för användarvänlig uppföljning i dialogform av primärvårdsenheter, som skapar ökat värde och främjar tillit och utveckling har därför tagits fram, testats och studerats.

Det övergripande syftet är att den nya metoden ska vara en del i att stödja utvecklingen mot ökad tillitsstyrning.

Presentationer

Alla presentationer är i PDF och öppnas i nytt fönster

Seminarium och workshop: Tillitsbaserad uppföljningsdialog för primärvård i praktiken

Stina Gäre Arvidsson, SKL

Reflektioner från Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Caroline Tåneland, Jenny Björk.

Dokument kring metoden för tillitsbaserad uppföljningsdialog

Introduktion till UppföljningsDialog

Förslag på upplägg vid uppföljningsdialog

Fördjupningsdel UppföljningsDialog

Fördjupningsdel Levnadsvanor

Återkoppling UppföljningsDialog - mall (PPT, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Stina Gäre Arvidsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!