Dokumentation: Tillit i styrning

SKL har genomfört ett seminarium på temat tillit i styrning. Under dagen presenterades erfarenheterna från två nätverk och ett utforskande projekt som SKL bedrivit under 2018. Dagen filmades och du kan i efterhand ta del av dagen. Filmen är indelad i kapitel.

Film från seminariet - du kan välja kapitel 1 - 4 (SKRplay, nytt fönster)

Kaptel 1: Vad spelar tillit för roll i styrning?

Presentation kaptel 1 (PDF, nytt fönster)

Tillit i styrning är ett medel för att organisering, styrsystem och ledning ska kunna samspela och ge stöd så att vi kan bygga en kostnadseffektiv välfärd för våra medborgare.

Medverkande: Gunnar Gidenstam, och Christine Feuk, SKL

Kapitel 2: Effektivare och förenklad styrning

Presentation kapitel 2 (PDF, nytt fönster)

Tänk om det fanns en styrmodell som fungerade perfekt. Säkert tänker och önskar sig många kommuner detta. Men verkligheten är en annan. Inte sällan påtalar kommunerna själva att det finns brister. Man når inte önskad effekt. Får inte det genomslag som man trott man skulle få.

 • Hur kan man då identifiera bristerna?
 • Förenkla och effektivisera sin styrning?
 • Hur bygger man en styrning med inslag av tillit?

Deltagande kommuner delar med sig av sina erfarenheter från nätverket.

Medverkande: Christine Feuk, SKL, Malin Sjöberg, kvalitetstrateg, Lindesberg, Lotta Carlborg, utvecklingsledare, Hammarö, Karin Nyman, kvalitets- och utvecklingsstrateg, Sundsvall, Pernilla Ingelsson, universitetslektor kvalitetsteknik, Mittuniversitetet, Anette Ericsson, verksamhetscontroller, Karlshamn, Eva Luvö, kvalitetsstrateg, Borås, Jan Olausson, kvalitetsstrateg, Borås, Svante Stomberg, kommunchef, Borås, Åsa Bellander, kommunchef, Sundsvall, och Annelie Hägg, Kommunstyrelsens ordförande, Eksjö

Kapitel 3: Förenklad och effektivare administration

Presentation kapitel 3 (PDF, nytt fönster)

 • Hur mycket administration utför enhetschefen i kommunen?
 • Hur väl fungerar den och går den att effektivisera?

Dessa frågor var några av de utgångspunkter som fanns i projektet Förenklad och effektivare administration där sju kommuner deltagit. Lyssna på hur en av de deltagande kommunerna, Mjölby, gjorde för att mäta, analysera och effektivisera administrationen bland sina förskolechefer. Anders Ivarsson Westberg, Södertörns högskola avslutar med en reflektion kring framgångsfaktorer i projektet.

Medverkande: Gunnar Gidenstam, SKL, Thomas Gustavsson, ekonomistrateg, Mjölby, och Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns Högskola

Kapitel 4: Att bygga en resultatkultur

För att få till en fungerande styrning behöver vi arbeta med att stärka både kultur och struktur. För att dessa två delar ska kunna samspela måste en stor grad av tillit finnas mellan alla som verkar i organisationen. Vi får här lyssna på ett samtal kring dessa frågor mellan en kommunchef, en HR-chef, en verksamhetschef och en representant från SKL.

Medverkande: Örjan Lutz och Gunnar Gidenstam, SKL, Helena Jernberg, Äldreomsorgschef, Vallentuna, Mikael Persson, Kommunchef, Kävlinge, och Sonja Erlandsson, HR-direktör, Linköpings kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Christine Feuk
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!