Dokumentation: Taxa inom miljöbalkens område

En dag som bland annat handlade om SKL:s nya förenklade beräkningsmodell för timtaxa och resultatet från en enkätundersökning bland kommunerna.

Program miljöbalkstaxa 1 sept 2014 (PDF, nytt fönster)

Nytt sätt att beräkna handläggningskostnad per timme

Presentation av SKL:s nya excelmall för att räkna ut handläggningskostnad per timme. 
Michael Öhlund och Tove Göthner, SKL

Presentation: handläggningskostnad per timme (PDF, nytt fönster)

Juridiska frågor om miljöbalkstaxan

Avgifter vid domstolsprövning med mera.
Anna Marcusson, SKL

Presentation: Juridiska frågor om miljötaxan (PDF, nytt fönster)

Taxans utveckling nu och framåt

Diskussion om hur taxan behöver utvecklas. Vad är viktigast?
Michael Öhlund och Tove Göthner

Presentation: Taxans utveckling nu och framåt

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!