Dokumentation: Taxa inom miljöbalkens område

En dag som bland annat handlade om SKL:s nya förenklade beräkningsmodell för timtaxa och resultatet från en enkätundersökning bland kommunerna.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Program miljöbalkstaxa 1 sept 2014 (PDF, nytt fönster)

Nytt sätt att beräkna handläggningskostnad per timme

Presentation av SKL:s nya excelmall för att räkna ut handläggningskostnad per timme. 
Michael Öhlund och Tove Göthner, SKL

Presentation: handläggningskostnad per timme (PDF, nytt fönster)

Juridiska frågor om miljöbalkstaxan

Avgifter vid domstolsprövning med mera.
Anna Marcusson, SKL

Presentation: Juridiska frågor om miljötaxan (PDF, nytt fönster)

Taxans utveckling nu och framåt

Diskussion om hur taxan behöver utvecklas. Vad är viktigast?
Michael Öhlund och Tove Göthner

Presentation: Taxans utveckling nu och framåt

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!