Dokumentation: SKL:s Kulturkonferens 2017

Mötesplatser är avgörande för ett öppet samhälle – platser där vi kan mötas, skapa tillsammans, ta del av konst- och kulturupplevelser, samtala och debattera. På SKL:s kulturkonferens belystes och diskuterades behovet av mötesplatser, särskilt i en tid av ökad segregering och polarisering.

Intervjuer

SKL intervjuade några av de medverkande om konferensen och om dess frågeställningar.

Fred Kent om begreppet "placemaking"

Läs vidare

Project for Public Spaces har mycket resurser för arbete med platsskapande på sin webbplats:
Project for Public Spaces

Angela Oguntalas Tedtalk (2016)

Läs mer om anläggningsutveckling i Danmark, Loa-fonden

Om konferensen

Konferensen tog upp hur man kan framgångsrikt kan arbeta för att skapa och utveckla mötesplatser, vilka förutsättningar som behövs och vilka utmaningar man möter i arbetet.

Konferensen arrangeras av SKL och värdar var Gävle kommun och Region Gävleborg. Cirka 300 personer deltog i konferensen, varav en fjärdedel politiker på kommunal och regional nivå. Konferensen samlade medlemmar från stora delar av landet och även andra aktörer som myndigheter och civilsamhällesorganisationer deltog.

Bibliotek, museer, konsthallar, kulturskolor, biografer, teatrar och samlingslokaler ger möjlighet att mötas och är utmärkta arenor för samhällsdebatt. Många kulturverksamheter är redan, eller har ambitionen att vara, platser där olika delar av befolkningen möts. Det offentliga rummet, torgen, badstränder, parker används också för att låta angelägen kulturverksamhet äga rum där människor ändå möts.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!