Dokumentation: Samarbete för tryggare hemsjukvård

Läkaren och sjuksköterskan har en nyckelroll om hemsjukvården skall kunna utvecklas till ett tryggt alternativ till sjukhusvård för den som är gammal och sjuk. Workshopen syftade till att utveckla samarbete och dela erfarenhet med andra.

Inbudan och program (PDF, nytt fönster)

En framförhållande personcentrerad vård baserad på kompetens och etisk reflektion var en röd tråd i programmet. Teamarbete i hemsjukvård genomförs i samarbete mellan Svensk Förening för Allmänmedicin, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Samarbete för tryggare hemsjukvård, SFAM Sonja Modin

Mesta eller bästa vård, egna fall och gemensamt erfarenhetsutbyte, Gunnar Carlgren och Elisabet Carlgren, Landstinget i Östergötland

Vårdplanering skapar trygghet - struktur för teamarbete, Solveig Wanland, allmänläkare Tidan och Marita Johansson, SSK, Skövde kommun.

1. Samverkan - hur svårt kan det vara

2. Medicinsk vårdplanering

3. Fallbeskrivning - varför gjordes en medicinsk vårdplan

Ingen på sjukhus i onödan! Beslutsstöd, webbkollen, trygg hemgång, SKL, Maj Rom och Ejja Häman Aktell

Hembesök gör skillnad, Lena Pomerleau, allmänläkare, Ann Johansson, DSK Vårdförbundet

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt, Sonja Modin, allmänläkare, SFAM

Vikten av att få en demensdiagnos

Instruktion för utvärdering av demensymtom

Blankett NPI-NH

Marks kommun

Blankett BPSD

Checklista demens, hemtjänst

Att leva med koginitiv svikt, Kajsa Båkman, DS Sofiastiftelsen

Workshopen är en del av Bättre liv för sjuka äldre, nationella överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att förbättra vård och omsorg till sjuka äldre.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!