Dokumentation: Roller och kontroller i byggprocessen

Dagen tog bland annat upp frågor om byggskedet enligt plan- och bygglagen och rollfördelningen mellan byggherre, kontrollansvarig och kommunen. Dessutom gavs inblickar i forskning inom området.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!