Dokumentation: Roller och kontroller i byggprocessen

Dagen tog bland annat upp frågor om byggskedet enligt plan- och bygglagen och rollfördelningen mellan byggherre, kontrollansvarig och kommunen. Dessutom gavs inblickar i forskning inom området.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!