Dokumentation: Revisionskonferens för regioner

Revisorerna i Region Västmanland och SKL genomförde en en konferens för regionrevisorer under två dagar i Västerås. Här finner du dokumentationen.

Konferensdagen innehöll bland annat:

  • ny teknik och digitalisering inom vården, men även säkerhetsrisker med ny teknik och hotbilden mot svensk hälso- och sjukvård, omställningen till nära vård samt fördjupning i utveckling och möjligheter inom modern diagnostik, panelsamtal om det regionala utvecklingsuppdraget nu när alla landsting blivit regioner.
  • Jens Lind talade om passionen som drivkraft och hämtar exempel från livet som berättare i film och TV för SVT.

Presentationer

Hotbilden mot hälso- och sjukvårdssektorn (PDF, nytt fönster)
Föreläsare: Johan Wiktorin, Director Intelligence

Regional utveckling - länkar (PDF, nytt fönster)

Diagnostikens framtida trender (PDF, nytt fönster)
Föreläsare: Johan Cederberg. Region Västmanland

Regionernas ekonomi och utmaningar (PDF, nytt fönster)
Föreläsare: Madeleine Holm, ekonom, SKL

God revisionssed och andra aktuella revisionsfrågor (PDF, nytt fönster)
Föreläsare: Revisionsdelegationen inom SKL, Lotta Ricklander och Anna Eklöf, utvecklingsledare revision, SKL.

Nationell kraftsamling för digitalisering av välfärden (PDF, nytt fönster)
Sofie Zetterström, vice VD Inera

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!