Dokumentation: Remisskonferens Miljömålsberedningens slutbetänkande

En dag om  fossilfria transporter, hållbart samhällsbyggande och Miljömålsberedningens förslag till en strategi för hur Sveriges ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Program: Remisskonferens, Miljömålsberedningens slutbetänkande (PDF, nytt fönster)

Miljömålsberedningens betänkande "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige" är på remiss till den 20 oktober. Förslagen omfattar mål, strategier och åtgärder för hur Sverige ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Kommuner, landsting och regioner berörs bland annat i sina roller att verka för hållbart samhälls­byggande och hållbara transportsystem.

Här kan du ta del av dokumentationen från konferensen i form av presentationer och webbsändningen.

Webbsändning

Presentationer

Konferensens upplägg samt inspel från SKL

Ann-Sofie Eriksson, Andreas Hagnell, SKLResor och transporter i ett fossilfritt samhälle

Inledning, SKL (PDF, nytt fönster)

Krav på infra­strukturplaneringen och samhällsbyggandet?

Trafikverkets klimatscenario, samspel kommuner, region och stat
Håkan Johansson, Nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Att planera klimatsmarta samhällen – kommunens möjligheter med exempel från Malmö

Josephine Nellerup, Planchef, Malmö stad

Hållbar stadsutveckling, Malmö (PDF, nytt fönster)

Samspelet mellan länsstyrelse, kommun och region i samhällsplaneringen

Elisabet Weber, Länsarkitekt, Länsstyrelsen Skåne

Samspel mellan stat, region och kommun, Länsstyrelsen i Skåne (PDF, nytt fönster)

Miljömålsberedningens förslag

Anders Wijkman, Ordförande Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningens förslag (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!