Dokumentation: Remissamråd om nationell strategi för kommunala kulturskolor

Hur kan staten bidra till en mer tillgänglig och jämlik kulturskola? Kulturskoleutredningen föreslår bland annat nationella mål för kulturskolorna, regional samordning, stimulansmedel, satsningar på utbildning samt ett nationellt utvecklingscenter. Förslaget är nu ute på remiss.

13 december höll SKL ett samråd för att inhämta medlemmarnas synpunkter inför SKL:s remissyttrande. Samrådet syftade också till att ge stöd till kommuner och regioner som ska formulera eget remissvar och inför diskussion i förvaltningsledning och berörda nämnder.

Video: Remissamråd kommunala kulturskolor (nytt fönster)

SKL har även tagit fram ett diskussionsunderlag som innehåller frågor som SKL identifierat som relevanta att diskutera.

Diskussionsunderlag Kulturskoleutredningens slutbetänkande (PDF, nytt fönster)

Den 11 mars 2017 tar SKL:s styrelse beslut om remissvar.  Några huvudlinjer för vilka frågor som SKL ser som viktiga i statens stöd till kulturskoleverksamhet togs dock redan i mars 2016.

SKL:s ställningstagande angående statens stöd till kulturskolor (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!