Dokumentation: Rehsam-konferens

Rehsam-konferensen Rehabilitering för tidigare återgång i arbete - När teori omsätts i praktik, hölls den 10 februari i Stockholm. Syftet var att sprida och samtala kring resultaten från Rehsams 22 forskningsprojekt. 

Fakta

Rehsam är en nationell forskningssatsning för effektivare rehabilitering av personer med smärta och/eller psykisk ohälsa. Programmet omfattar 22 forskningsprojekt som studerat hur olika metoder inom multimodal rehabilitering och/eller kognitiva beteendeterapier påverkar återgång i arbete och minskat behov av sjukskrivning.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!