Dokumentation: Regionbildning för framtidens utmaningar, Östersund

Deltagarna deltog i en diskussion med ledande politiker från SKL och Indelningskommittén. Diskussioner handlade om utvecklingskraft i regionala tillväxtfrågor och inom hälso-och sjukvården, samt utgångspunkter för ny regional indelning.

Presentationer

Indelningskommitten - En ny indelning av län och landsting (PDF, nytt fönster)

Ekonomiska utmaningar i landsting och regioner, Annika Wallenskog (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng (PDf, nytt fönster)

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling, Dan Hjalmarsson (PDF, nytt fönster)

Regionbildning sjukvårdens utmaningar, Göran Stiernstedt (PDF, nytt fönster)

Programmets innhåll

Frågan om Sveriges regionala indelning har diskuterats under lång tid utan att få en lösning. Regeringen har tillsatt en kommitté som senast i augusti 2017 ska föreslå en ny regional indelning i Sverige, att genomföras senast 2023.

I syfte att belysa argumenten bakom reformen samt ge deltagarna möjlighet att diskutera konsekvenserna av denna har Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Indelningskommittén bjudit in till tre konferenser i april. Konferenserna berör såväl frågor som rör framtida utmaningar inom tillväxt och sysselsättning och hälso- och sjukvård som utgångspunkterna för en ny regional indelning.

Program: Regionbildning för framtidens utmaningar (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!