Dokumentation: Regional utveckling 2020

13 maj arrangerade SKR tillsammans med SCB och Tillväxtverket den årliga konferensen Regional utveckling. Årets tema var näringsliv och hållbarhet. Konferensen genomfördes digitalt.

Regionerna utvecklas och påverkas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av både egna insatser och omvärldens agerande. Nulägesbilder, statistik och analys bidrar till vår förståelse och kunskap att hantera vår del i samhällsutvecklingen i arbetet med lokal och regional utveckling.

Under konferensen presenterades aktuella relevanta fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. 

Moderatorer var Karin Flordal och Helena Gidlöf, SKR

Dokumentation

Alla presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Internationell handel och handelsavtal

Patrik Tingvall, chefsekonom, Kommerskollegium

Regional sårbarhet och resiliens – nya perspektiv i nya tider

Martin Andersson, professor industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och professor, LTH vid Lunds Universitet

Olika sätt att mäta regionernas varuexport

Jan Persson, analytiker, Tillväxtverket

State of the Nordic Region 2020 - hur mår de nordiska regionerna?

Karen Refsgaard (PhD), forskningsdirektör och Gustaf Norlén, senior analytiker, Nordregio

Finanssektorns hållbarhetsvärdering av företag - en drivkraft för grön omställning?
Eva Alfredsson Fil Dr, analytiker, Tillväxtanalys

Så påverkar länens ekonomi utsläppen av växthusgaser

Nancy Steinbach, statistiker, SCB

The Circular Economy in Cities and Regions

Oriana Romano, Coordinator, OECD, Head of Unit- Water Governance and Circular Economy

Regionalt anpassade utvecklingsstrategier

Rikard Eriksson, professor, ekonomisk geografi, Umeå universitet och forskningsledare, Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

SKRs nya rapport Regionalt utvecklingskapital 2020

Sven-Inge Nylund, seniorkonsulent, Sweco

Kommuner i siffror - jämförande kommunstatistik

Patrik Bernhardt, webbstrateg, SCB

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!