Dokumentation: Regionala workshops – förlossningsvård och kvinnors hälsa

Under våren 2017 arrangerade SKL fem regionala workshops kring förbättringsområden inom förlossningsvård och kvinnors hälsa. Förutom presentationer från SKL, bjöds även regionala representanter in för att ge en bild av hur landsting och regioner arbetar med satsningen.

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Valbara workshops (fanns med vid samtliga tillfällen):

Patientfokus

För att inspirera landsting och regioner i deras förbättringsarbete, höll Susanne Gustavsson och Mia Fernando i en workshop om att involvera patienten i förbättringsarbetet. Genom att ta på sig olika hattar, fick deltagare öva på att ha ett patientperspektiv.

Presentation: Susanne Gustavsson, SKL och Mia Fernando

Säker förlossningsvård

Lööf, SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) och Svenska barnmorskeförbundet har tagit fram ett kunskapsstöd för att minska antalet allvarliga bristningar. Eva Uustal höll i en workshop med syftet att sprida detta kunskapsstöd samt bidra till en regional dialog om förbättringsarbeten.

Presentation: Eva Uustal, Region Östergötland

Den goda arbetsplatsen

Eva Estling höll i en workshop om den goda arbetsplatsen inom förlossningsvården och mödrahälsovården. Syftet med workshopen var att skapa en dialog för att bidra till och inspirera till regionala förbättringsarbeten. Denna workshop bidrog även till SKLs arbete med rapporten om Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården, åtta möjligheter.

Kunskapsunderlag: Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården – åtta möjligheter

Att använda resultat, Graviditetsregistret

Representanter från Graviditetsregistret höll i en workshop om att använda resultat. I denna workshop visades ett nytt analysverktyg upp och deltagarna hade möjligheten att ställa frågor och lära sig mer om Graviditetsregistret. Analysverktyget finns tillgängligt för personer som arbetar med uppföljning inom mödrahälsovården eller förlossningsvården.

Graviditetsregistret

Malmö 10 mars:

Förebyggande av sfinkterrupturer, Blekinge sjukhus

I Blekinge har de arbetat aktivt med att utbilda personal kring förebyggande av sfinkterrupturer och har sett resultat.

Presentation: Helene Löwdahl, landstinget Blekinge

Stockholm 24 mars:

En film om fruktsamhet, Region Uppsala

En film om hälsosamma levnadsvanor för kvinnor som planerar att bli gravida har tagits fram av region Uppsala.

Film: 1177 Fruktsamhetsfilm, Birgitta Segerblad, Region Uppsala

Gravida könsstympade kvinnor

I Botkyrka har ett kvalitetsförbättringsarbete startats för att förbättra omhändertagandet av gravida könsstympade kvinnor.

Presentation: Malin Vikström, Stockholms Läns Landsting

Umeå 31 mars:

Barnmorska Hela Vägen, en ny vårdmodell i Sollefteå/Kramfors

För att skapa en mer kontinuerlig vårdkedja, testar nu landstinget Västernorrland ett nytt koncept där blivande föräldrar träffar samma barnmorskor före, under och efter förslösningen.

Presentation: Ulrika Sjöstrand, Landstinget Västernorrland

Minska allvarliga förlossningsrelaterade bäckenbottenskador

På Hudiksvalls sjukhus har man tagit ett helhetsgrepp om arbetet med att förebygga, upptäcka och behandla sfinkterrupturer och bristningar. De har sett mycket goda resultat sedan arbetet påbörjades.

Presentation: Kristina Holmsten och Zoltan Zavaczki, Region Gävleborg

Barnet har bara rättigheter, inga skyldigheter

Västerbotten har inlett ett projekt för att ändra arbetssätten kring nyförlösta barn och föräldrar.

Presentation: Annika Thor, Västerbottens Läns Landsting

Göteborg 28 april:

Insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet

Region Halland har initierat ett omfattande projekt för att förbättra omhändertagande av kvinnor med psykisk ohälsa före, under och efter graviditeten.

Presentation: Susanne Johansson och Inger Almelund, Region Halland

Standardiserad vårddokumentation

Ett projekt med syftet att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdspersonalen samt öka patientsäkerheten genom mer standardiserad dokumentation i patientjournaler.

Presentation: Ingmarie Knutsson, Susanne Ögren, Ann-Louise Filipsson och Carina Zetterberg, landstinget Värmland

Med barn i Öster

Genom att utveckla nya arbetssätt, har denna projektgrupp arbetat aktivt med att nå ut till kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden för att stärka kvinnornas psykiska hälsa under graviditet och småbarnstid.

Presentation: Amina Abdullahi, Västra Götalands Regionen

Linköping 5 maj:

Viktiga gravida

För att minska övervikt och fetma under graviditet, har Kalmar Län initierat ett projekt för att förbättra levnadsvanor bland gravida kvinnor.

Presentation: Annika Eckerlid, Kalmar Län

Förlossningen Linköping

Region Östergötland presenterade deras arbete med att förbättra arbetssätten på förlossningsavdelningen i Linköping.

Presentation: Lotta Tydén, Region Östergötland

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!