Dokumentation: PrimärvårdsKvalitets indikatorer - utveckling och innovation

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

Program: PrimärvårdsKvalitets indikatorer - utveckling och innovation (PDF, nytt fönster)

Syftet med dagen var att föra en dialog kring framtagning och behov av kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Dagen har särskilt fokus på dessa indikatorområden:

  • Mångsökare
  • Omvårdnadsindikatorer

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

Presentationer:

Samtliga länkar är i PDF och öpnnas i nytt fönster

Eva Arvidsson, allmänläkare Jönköping Malin André, allmänläkare Uppsala

Om mångbesökare - vilka är de? Nytta med att identifiera dem, Håkan Berg, allmänläkare, Varberg

Fysioterapeuters mångbesökare, Lena Zetterberg, fysioterapeut VGR Therese Tysse rehabenheten Uddevalla

Psykologers mångbesökare, Maria Enggren Zavisic, utredare Psykologförbundet

Exempel från Rehab, Christina Lundqvist & Lena Zetterberg

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Ulrika Elmroth
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!