Dokumentation: Presidiekonferens för tekniska nämnder

Konferensen med aktuella och viktiga frågor för presidier i tekniska nämnder, samhällsbyggnadsnämnder och/eller gatunämnder.

Inbjudan Presidiekonferens för tekniska nämnder (PDF, nytt fönster)

Tisdag 10 mars

Oskyddade trafikanter

Skadade och döda i trafiken
Presentation: Emma Bonnevier, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Drift och underhåll viktigt även för oskyddade trafikanter
Presentation: Ulrika Appelberg, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Energi, avfall och buller

Kommunalt insamlingsansvar
Presentation: Gunnar Fredriksson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Öppna jämförelser om energi och klimat i kommunerna
Presentation: Andreas Hagnell, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Trafikbuller i planeringen och bygglov
Presentation: Leif Åkerlöf, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bredband

Bredband – kommunalt ägande
Presentation: Katarina Svärdh, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Grävdirektivet samt ledningskollen
Presentation: Per Henningsson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Onsdag 11 mars

Underhåll av gator och vägar

Var ligger underhållsberget? SKL:s rapport kring underhållsskulden i
kommunerna
Presentation: Ulrika Appelberg, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Komponentavskrivning – Inledning
Presentation: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Komponentavskrivning – så fungerar det
Presentation: Linda Engqvist, Södertälje kommun (PDF, öppnas i nytt fönster)

Social hållbarhet

Förtätning av städer – trender och utmaningar
Presentation: Eva Hägglund, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsoperspektivet
Presentation: Filippa Myrbäck, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Social hållbarhet i transporter
Presentation: Sara Rhudin, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Nya stadsmiljöavtal – vad innebär det
Presentation: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Järnvägsområdet

Hur går det för järnvägen i Sverige?
Presentation: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Trafikverket

Trafikverket – aktuella frågor
Presentation: Stefan Engdahl, Chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket (PDF, öppnas i nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!