Dokumentation: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder

Presidiedagarna är en årlig återkommande konferens där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor för miljö-, plan- och byggnämnder

Program: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder (PDF, nytt fönster)

Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster

Presentationer dag 1

Aktuellt från SKL
Ann-Sofie Eriksson, SKL

Grönstruktur för en hållbar stadsutveckling
Cecilia Dalman Eek, ordförande park- och naturnämnden, Göteborgs stad
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs stad

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, betyder de något i kommunen?
Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun

Att forma det offentliga rummet – arkitekturens betydelse för den framtida staden
Elias Aguirre, kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor, Linköpings kommun
Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköpings kommun

Presentationer dag 2

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken
Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet

Parallella seminarier

Hur kan vi driva klimat- och hållbarhetsarbetet i vår upphandling?

Ett aktivt och hållbart arbete med det kommunala bostadsförsörjningsansvaret

Ändrad spelplan? Intressanta rättsfall inom samhällsbyggnadsområdet och
reflektioner kring dessa

Med örat mot marken

Demokrati och effektivitetsutveckling
Nils Munthe, SKL

Landvetter södra, en helt ny stad för 25 000 invånare
Lotta Kjällström, projektledare Landvetter södra

Att använda öronen mer än munnen
Sophia Nevalainen, styrelseledamot i AB Helsingborgshem
Arne Gunnarsson, strategisk kommunikatör, Helsingborgs stad

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!