Dokumentation: Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Dagen gav exempel på hur andra kommuner arbetar. Vi diskuterade uppföljning och utvärdering av tillsynsresultat. Dessutom presenterade vi SKL:s helt nya mall för beräkning av handläggningsavgift.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!