Dokumentation: Placeringsformer för ensamkommande barn och unga

Heldagskonferensen lyfte fram aktuell forskning kring gruppen placerade ensamkommande barn och unga. Vi fick inblick i hur några kommuner har ordnat boendekedjor för ett långsiktigt och kvalitativt mottagande.

Program och seminarier (PDF, nytt fönster)

SKL arrangerade konferensen tillsammans med Migrationsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Dokumentation från konferensen

Samtliga länkar är i PDF och öppnas i ett nytt fönster.

Regeringens integrationspolitik kring mottagandet av ensamkommande barn, Socialdepartementet

Vad säger forskningen om placerade ensamkommande barn och unga? Live Stretmo

Att lämna vården- ensamkommande barn och ungdomar, Åse Söderqvist

Folkhögskolan som alternativ väg för ensamkommande ungdomar. Folkhögskolespåret i kommunerna

Statliga ersättningar till kommunerna, Migrationsverket

Hur använder vi uppföljningar, hur skapar vi rutiner för ett bra mottagande. Malmö stad

Vad gör Socialstyrelsen inom området, Socialstyrelsen

Vad ser IVO i sin tillsyn och vad gäller för tillstånd HVB?

Innehåll

För att de ensamkommande ska få det bästa mottagandet och etablering i det svenska
samhället är det viktigt att barnets individuella förutsättningar och behov ska styra
placeringsform och stöd, samt ett flexibelt sammanhållet mottagande.

Under dagen berättar forskare från Sverige om forskning kopplat till gruppen placerade
ensamkommande barn och unga. Organisationen Nidos i Nederländerna berättar hur de med framgång rekryterat och placerat ensamkommande barn i familjehem med samma ursprung som barnen. Vi får också inblick i hur några kommuner har ordnat boendekedjor för ett långsiktigt och kvalitativt mottagande.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!