Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig?- dagen handlar om att uppmuntra till meningsfulla samtal mellan människor i vården. SKL vill uppmärksamma dagen för att lyfta fram behovet och ge stöd till ett personcentrerat arbetssätt och en omställning mot nära vård. Den 4 juni hölls en webbsänd konferens med goda exempel och möjlighet till interaktivitet.

Anmäl dig

Innehåll

Konferensen erbjöd ett forum för att få och dela goda idéer och exempel kring hur vi kan få igång andra former av samtal i vården, både i det som sker i det enskilda mötet men också mellan medarbetare i organisationen.

I studion modererade SKL:s Emma Spak och Marie Blom Niklasson samtal med gäster och publiken.

Vad är viktigt för dig?

Bakgrund till dagen och en videohälsning från Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Att fråga patienter, brukare, invånare för att skapa en personcentrerad vård.

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung och Siri Kautsky, Patientföreträdare

Att fråga medarbetare och kollegor för att skapa ett personcentrerat arbetssätt och ledarskap.

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter och Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet

Hur hänger frågan ihop med personcentrering? Hur gör vi?

Joakim Öhlén, centrumföreståndare och Irma Lindström Kjellberg, utbildnings- och implementationsansvarig för Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Cristin Lind
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!