Dokumentation: På väg mot en digital översiktsplan

En heldagskonferens för erfarenhetsutbyte kring digitala översiktsplaner

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Arkivbeständigt i en digital tidsålder – så bör vi tänka

Caspar Almalander, nationell samordnare E-arkiv, SKL

På väg mot en standard för översiktsplaner – det kan vi lära av Boverkets ÖP-modell

Jon Resmark, Boverket

En utvecklad översiktsplanering – vad blir slutsatserna?

Johan Hjalmarsson och Cristina Björn, Översiktplaneutredningen

Digital ÖP 2.0 – erfarenheter från Örebro

Christin Gimberger, översiktsplanerare, Maria Fagrell, GIS-ingenjör/utvecklare, Örebro kommun

Tillgänglig, interaktiv och uppdaterad översiktsplan – men hur gör man då?

Frida Brunner, samhällsplanerare, Jenny Sandberg, samhällsplanerare, Gotlands kommun

Ny översiktsplan för Alingsås – tänk inte analogt om du vill göra digitalt!

Malin Haraldsson, planarkitekt, Helen Ashman, planarkitekt, Eva Cruslock, GIS-ingenjör, Alingsås kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!