Dokumentation: Patientlagen konferens

Patientlagen börjar gälla den 1 januari 2015. Syftet med konferensen var att diskutera specifika frågeställningar om den nya patientlagen. Fokus var att diskutera kring hur man stärker och tydliggör patientens ställning samt främjar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Program från konferens om patientlagen (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från konferensen. Om inte annat anges är samtliga länkar i PDF och öppnas i ett nytt fönster.

Plenum

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL inledde konferensen. I plenum fortsatte dragningar från olika föredragshållare. Medverkande: Hans Karlsson, Hasse Knutsson, Bo-Per Larsson, Olle Olsson och Eva Westerling, SKL.

Konferens om patientlagen

Inledande film från plenum och dragningar från olika föredragshållare.

Vad innebär patientlagen

Presentation: vad innebär patientlagen, Hasse Knutsson, SKL

En historisk tillbakablick, patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

Presentation: en historisk tillbakablick, Bo-Per Larsson, SKL

Patientinflytande i vår omvärld

Presentation: patientinflytande i vår omvärld, Olle Olsson och Eva Westerling, SKL

Seminarier

Seminarier hölls kring frågor som rör riksavtalet för utomlänsvård, listning över landstingsgränser och hur förberedelsearbetet är upplagt i olika landsting och regioner. Hur kommer invånare att informeras om den nya lagen?

Planerat arbete med att informera invånarna om patientlagen

Medverkande: Sofia Tullberg och Leena Ekberg, SKL, Sofie Zetterström Inera, Britta Nilsson Engström 1177 Vårdguiden, Ritva Elg Reumatikerförbundet, Lena Ericson Astma och Allergiförbundet.

Film: planerat arbete med att informera invånarna

Presentation: Sofie Zetterström Inera

Presentation: Britta Nilsson Engström 1177 Vårdguiden

Reviderat riksavtal för utomlänsvård

Landstingens och regionernas arbete med implementeringen av det reviderade riksavtalet. Medverkande: Hasse Knutsson och Anna Åberg SKL, Pia Landgren Region Skåne, Lars Kolmodin Region Halland, Lena Jönsson, Landstinget Dalarna.

Film: reviderat riksavtal för utomlänsvård

Presentation Hasse Knutsson, Anna Åberg, SKL

Film: fördjupning reviderat riksavtal för utomlänsvård

Presentation: Pia Landgren Region Skåne

Presentation: Lars Kolmodin Region Halland

Presentation: Lena Jönsson, Landstinget Dalarna

Hur får vi genomslag för patientlagen i vår egen organisation?

Medverkande: Eva Westerling och Leena Ekberg SKL, Yvonne Skovshoved Region Gotland, Carina Werner Region Halland, Anders Ahlgren Landstinget i Västmanland, Eric Wahlberg Praktikertjänst, Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för Jämlik vård, VGR, Sara Degerman-Carlsson och Anders Näslid, Södra Älvsborgs sjukhus.

Film: hur får vi genomslag för patientlagen i egna organisationen

Presentation: Carina Werner Region Halland

Presentation: Anders Ahlgren Landstinget i Västmanland

Presentation: Eric Wahlberg, Praktikertjänst

Presentation: Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för Jämlik vård, VGR

Presentation: Sara Degerman-Carlsson och Anders Näslid, Södra Älvsborgs sjukhus

Listning över landstingsgränser, hur gör vi?

Medverkande: Sofia Tullberg och Olle Olsson, SKL, Carl-Magnus Hansson Landstinget i Kalmar län, Karin Webb 1177 Vårdguiden

Film: listning över avdelningsgränser

Presentation: Carl-Magnus Hansson, Landstinget i Kalmar

Presentation: Karin Webb, 1177 Vårdguiden

Summering och avslutning konferensen

Medverkande: Åsa Himmelsköld, SKL
Film: avslutning av konferensen

Presentation: summering och avslutning, Åsa Himmelsköld, SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!