Dokumentation: Översiktsplanedag, fokus på mindre kommuner

En andra översiktsplanedag med fokus på mindre kommuner.

Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Gestaltad livsmiljö och levande städer
Jan Persson, Boverket.

Översiktsplanearbete i Älvkarleby kommun
Johannes Siirtola, planarkitekt, Älvkarleby kommun.

Bostadsbebyggelse i mindre kommuner
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL.

Och landsbygden då?
LIS-områden
Gustaf Rehnström, lokal och regional utveckling SKL, Carmita Lundin, expert planering SKL

Översiktsplanearbete i Bergs kommun
Lina Byström, planingenjör, Bergs kommun.

Planeringsunderlagets vara eller icke vara
Eva Hägglund, expert planering SKL.

Översiktsplaneutredningens remiss
Eva Hägglund, expert planering SKL.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!