Dokumentation: Översiktsplanedag

Är er kommun på gång med att starta upp ett översiktsplanearbete? En strategisk översiktsplan kräver en genomarbetad och väl förankrad planeringsprocess. Som stöd och inspiration för arbetet bjuder SKL in till en heldag om kommunernas översiktsplanearbete.

Program: Översiktsplanedag (PDF, nytt fönster)

Samtliga presentationer är i pfd-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

En utvecklad översiktsplanering
Inger Holmqvist, regeringens särskilda utredare

Tidiga skeden och kontinuerliga översiktsplanering
Anette Johansson, Caroline Stigsdotter Boverket

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet
Eva Hägglund SKL och Elisabet Weber Länsstyrelsen Skåne

Riskhantering och vägvalsstyrning av farlig gods i Stockholm
Torsten Malmberg, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Klimatanpassning i översiktsplanearbetet
Margareta Lannér-Hagentoft, planstrateg, Kristianstads kommun

Interaktiv översiktsplan i Uppsala
Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!