Dokumentation: Ny taxemodell inom miljöbalkens område

En introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas? 

Ta del av de färdiga resultaten från vårt fleråriga projekt om att utveckla en enklare och mer likvärdig taxa, där planering och finansiering av miljö- och hälsoskyddstillsyn kopplas samman på ett tydligare sätt. Den nya modellen har tagits fram i samarbete med ett tjugotal kommuner.

Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Bakgrund till taxan och förslag på hur arbetet med behovsutredningen kan bedrivas
Michael Öhlund, Sveriges Kommuner och Landsting

Hur kan arbetet med behovsutredningar koppla till statens arbete? 
Jenny Jonsson/ Tomas Waara, Naturvårdsverket

Hur ser SKL:s taxaförslag ut? 
Monika Jenssen, Miljöbiten Konsultbyrå AB

Hur kan kommuner arbeta med taxan? 
Thomas Hammarlund, Härryda kommun

Hur använder man SKL:s nya underlag? 
Michael Öhlund, Sveriges Kommuner och Landsting

SKL:s arbete med taxa, miljö och livsmedel

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!