Dokumentation: Ny lagstiftning för en utvecklad översiktsplanering

En ny lagstiftning för en utvecklad översiktsplanering föreslås träda i kraft den 1 april 2020. SKR har arrangerat en heldag om den nya lagstiftningen.

Presentationer

Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

En utvecklad översiktsplanering – genomgång av ny lagstiftning

Emilie Gullberg, Eva Hägglund, Kristina Isacsson, Christina Thulin, Johan Larsson, SKR.

Johan Hjalmarsson, Finansdepartementet, Elisabet Weber, Länsstyrelsen i Skåne, Anna Ekman och Anette Johansson, Boverket.

Redovisning av ÖP-modellen 2.0 – Boverkets arbete med enhetlig digital tillämpning av PBL

Anette Johansson och Anna Ekman, Boverket

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!