Dokumentation: Nöjdare kunder och ökad återvinning

Den 7 november 2014 arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna och Fastighetsägarna ett gemensamt frukostseminarium om funktionsupphandling inom avfallsområdet.

Gemensamt mål

Ett av syftena med seminariet var att berätta om det gemensamma målet:

Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar.

Vid seminariet deltog företrädare för både kommuner, fastighetsägare och entreprenörer och berättade om och diskuterade hur funktionsupphandling kan bidra till nöjdare kunder och ökad återvinning.

Hur fungerar det i praktiken – arbetet fortsätter

Sveriges Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna och Fastighetsägarna fortsätter nu projektet. En arbetsgrupp med stöd av en konsult kommer att följa en upphandling som genomförs av Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB). Syftet är att undersöka möjligheterna att ställa funktionskrav. Resultatet kommer att presenteras under våren 2015.

Om du är intresserad av att bidra med synpunkter är du välkommen att kontakta Gunnar Fredriksson, projektledare på SKL.

Film från seminariet

Se seminariet om funktionsupphandling i efterhand (nytt fönster)

Inledning

Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting och Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna berättar om det gemensamma målet och det utvecklingsprojekt om funktionsupphandling som ska genomföras i en kommun.

Betydelsen av kundperspektiv och valfrihet

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Utökade möjligheterna till dialog i det nya regelverket

Mathias Sylwan, jurist

Paneldiskussion

Vilka möjligheter ser ni med att upphandla på ett nytt sätt? Deltagare: Lisbeth Martinsson, Affärsområdeschef, Dala Vatten och Avfall, Mårten Widlund, VD SITA, Marita Söderqvist, Avdelningschef, Stockholm Vatten, Ola Claesson, VD Lise-Lotte Löf, David Schelin, VD Ragn-Sells

Avslutning

Gunilla Glasare och Anders Wijkman

Fakta

Att upphandla funktion är ett sätt att upphandla som använts med framgång inom flera områden. Kortfattat innebär det att beställaren beskriver egenskaperna (funktionen) hos den färdiga produkten eller tjänsten, utan att ange hur dessa ska uppnås.

Tanken är att skapa utrymme för effektivisering och innovation genom att utföraren väljer den metod eller teknik som är lämpligast för att fylla funktionen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!