Dokumentation: Nätverksträff för kommunala och regionala chefer inom kultur- och fritidsområdet

Den 8-9 november träffades regionala kulturchefer och kommunala kultur- och fritidschefer på en gemensam nätverksträff för att bland annat diskutera likheter och olikheter i arbetet som förvaltningschef på lokal respektive regional nivå.

Presentationer

Alla presentationer är PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Aktuellt från SKL, diskussionsfrågor med mera
Maria Jacobsson, SKL

Digitalisering inom tillväxt och samhällsbyggnad
Felix Krause, SKL

Region Norrboten och civila samhället 
Kristina Nilsson, kulturchef, Region Norrbotten

Om vikten av att mäta rätt saker och sätta dem i sitt lokala sammanhang 
Nick Johnsson Jones, konst- och bibliotekschefs i Huddinge kommun

Tillitsdelegationens huvudbetänkande
Maria Jacobsson, SKL

Roller och tillit: Relationen mellan politiker och tjänstepersoner
Christine Feuk, SKL

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!