Dokumentation: Nätverksmöte för miljöstrateger i kommunerna

En första träff för att undersöka intresset för ett nationellt nätverk för miljöstrateger, presentera innehållet i en handbok för stöd i det lokala miljömålsarbetet och samla in frågor för fortsatt samverkan.

Inbjudan och program (PDF, nytt fönster)

Syfte med nätverksmötet och hur arbetar vi med miljömålen?

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting 

Presentation av SKL (PDF, nytt fönster)

Se film, inledning, SKL (nytt fönster)

Handbok för stöd i det lokala miljömålsarbetet

Vilka stöd och goda idéer finns på olika nyckelområden? 

Linda Ternström, Hållbar utveckling Väst, Johanna Severinsson, Länsstyrelsen Västra 
Götaland och Magnus Eriksson, RUS (Länsstyrelsernas samverkan i miljömålsarbetet)

Presentation, handbok för stöd i det lokala miljömålsarbetet (PDF, nytt fönster)

Se film, Länsstyrelsen och RUS (nytt fönster)

Samtal i grupp

Vilka av de utpekade områdena är viktigast att samarbete kring? Vad är angeläget att utveckla vidare? Vilka goda exempel finns som kompletterar bilden?

Se film, samtal i grupp, SKL (nytt fönster)

Hållbar stadsutveckling – en plattform för miljöstrategiskt arbete

Vad händer på området? Hur arbetar SKL och andra aktörer?
Hur kan vi integrera de miljöstrategiska frågorna?

Eva Hägglund, SKL, Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden

Se film, hållbar stadsutveckling, SKL (nytt fönster)

Redovisning från gruppsamtalen

Se film, redovisning från gruppsamtalen (nytt fönster)

Sammanfattning av diskussion kring hållbar stadsutveckling och miljöstrategiskt arbete

Hur går vi vidare med att nätverksbyggande för miljöstrateger?
Hur kan vi stärka nätverksbyggande generellt?

Se film, sammanfattning av diskussioner, SKL (nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!