Dokumentation: Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Den 14 november bjöd SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnades i samarbete med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner.

"Lärorikt med nya perspektiv och intressanta paneldeltagare"

Nationell dialogkonferens, den 14 november, modererades av Sveriges Televisions före detta Brysselkorrespondent, Rolf Fredriksson. I ett personligt referat av dagen skriver han att hans rapportering i regel kretsat kring övergripande frågor – om toppmöten, östutvidgning, euro- och Greklandskris. Om EU:s budget och om den svenska medlemsavgiften. Men mer sällan om sammanhållningspolitiken. För honom var det därför intressant att leda diskussioner om regionala erfarenheter och att ta del av flera intressanta synpunkter från publiken, till stor del bestående av representanter från kommuner, landsting och regioner.

Rolf Fredrikssons referat från Nationell dialogkonferens

Intervjuer och reflektioner från talare och moderator

Ta del av reflektioner från Carola Gunnarsson (C), Katarina Areskoug, EU-kommissionen, Erik Bergkvist (S) samt konferensens moderator, Rolf Fredriksson, journalist.

Ta del av reflektioner från Carola Gunnarsson (C), Katarina Areskoug, EU-kommissionen, Anna Stellinger, Kommerskollegium, Kent Johansson, f d EU-parlamentariker, Rolf Fredriksson, journalist och konferensens moderator, Lars Hjälmered (M) och Erik Bergkvist (S).

Dokumentation

Alla dokument är PDF:er och öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionens förslag till ny flerårig budgetram för EU liksom förordningsförslag för kommande programperiod

En EU-budget för framtiden
Katarina Areskoug, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Socialfonden idag och efter 2021

Socialfonden 2014-2020
Annika Rosing, Avdelningschef, Svenska ESF-rådet

Under dagen ställdes frågor till publiken som besvarades med mentimeter.

Resultat publikfrågor

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!