Dokumentation: Maskulinitet och jämställdhet

Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till? Det är några av de frågor som SKL lyfter under en serie regionala konferenser under hösten.

Hösten 2016 genomför SKL fyra regionala konferenser om maskulinitet och jämställdhet i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. Konferenserna är en del av satsningen på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Se konferensen i efterhand

Du som inte haft möjlighet att delta i någon av konferenserna kan se konferensen i Stockholm den 6 december i SKL:s videokanal Play:

Maskulinitet och jämställdhet i Stockholm

Fem filmer om normer för manlighet

Under konferenserna visas också SKL:s fem filmer om att förändra normer för maskulinitet, Röster om manlighet

Lärande exempel

På konferenserna presenteras sammanlagt nio olika lärande exempel om arbete med jämställdhet, män och genusnormer.

Samtliga länkar är i PDF-format och öppnas i nytt fönster:

En förälder blir till, Kunskapscenter för jämlik vård, Västra Götalandsregionen

Romska hälsoinspiratörer

En kommun fri från våld (EKFFV)

Fler män till förskolan, Malmö stad

Jämställt föräldraskap, Region Skåne

Trygghet genom normkritik, Järvenskolan, Tallås

Mottagningen för unga män (MUM), Göteborg

Normstorm, Jönköpings kommun

Migration, sexualitet och rätten till god hälsa, Landstinget i Värmland

Posterutställning

I samband med konferenserna visades en posterutställning om alla lärande exempel. Affischerna från utställningen kan du se här. Samtliga länkar nedan är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

En förälder blir till

Romska_hälsoinspiratörer

En kommun fri från våld

Fler män till förskolan

Jämställt föräldraskap

Trygghet genom normkritik

Mottagningen för unga män

Normstorm i skolan

Migration, sexualitet och rätten till god hälsa

Satsning på män, pojkar och maskulinitetsfrågor

De regionala konferenserna är en del i den satsning på män och jämställdhet som SKL gör under 2016 med stöd av regeringen.

SKL:s satsning på maskulinitet och jämställdhet

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!