Dokumentation: Leda omställning till Nära vård

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar befintliga strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Det gör att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är centralt. 

Konferensen ställde frågor som:

  • Vad är ett modigt ledarskap?
  • Hur driver och leder man utveckling i ett komplext system?
  • Hur gör andra?

Presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Ett aktivt målbildsarbete – vad innebär det?

Maria Blom Niklasson, Sofia Kialt, Lisbeth Löpare Johansson, SKL

Att leda och driva utveckling i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, teknisk doktor i kvalitetsteknik

Att åstadkomma systemförändringar – vad innebär det i praktiken?

Marianne Olsson, konsult

Vad är tidiga tecken på att omställningen sker? Mentifrågor

En sammanställning av de svar som kom på de mentifrågor som togs upp under konferensen.

Medverkande

  • Mikaela Javinger, psykiatridebattör och föreläsare med fokus på personcentrering, delaktighet och bemötandefrågor ur ett egenerfaret perspektiv.
  • Klara Palmberg Broryd, teknisk doktor i kvalitetsteknik och forskar om att leda och driva utveckling i komplexitet. Klara har mångårig erfarenhet i att leda i offentlig sektor, senast som strategi- och förnyelsedirektör samt biträdande stadsdirektör i Nacka kommun.
  • Marianne Olsson, expert på att åstadkomma systemförändringar. Haft höga positioner inom både kommun och landsting/region och är aven aktiv patient i patientförening.
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård och omsorg på SKLChefer och ledare som gått ledarskapsprogram för Nära vård
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!