Dokumentation: Landstingens krisberedskap 2016

SKL, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerade konferensen.

SKL var huvudarrangör för 2016 års konferens.

Presentationer, dag 1

Nytt från Socialstyrelsen, MSB och SKL

Nytt från SKL (PDF, nytt fönster)

Nytt från MSB (PDF, nytt fönster)

Flyktingsituationen

Erfarenheter från landsting/regioner, Region Örebro (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från landsting/regioner, Region Östergötland (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från nationell nivå, MSB (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från nationell nivå, Folkhälsomyndigheten (PDF, nytt fönster)

Krisberedskap i kollektivtrafiken

Krisberedskap i kollektivtrafiken, Kollektivtrafikmyndigheten Region Västerbotten (PDF, nytt fönster)

Kontinuitetsplanering och krishantering - Skånetrafiken (PDF, nytt fönster)

Krisberedskap i kollektivtrafiken, Trafikförvaltningen i Stockholms län (PDF, nytt fönster)

Folkhälsomyndighetens beredskap mot hälsohot

Folkhälsomyndighetens beredskap mot hälsohot (PDF, nytt fönster)

Svenska nationella ambulansflyget

Svenska nationella ambulansflyget, MSB (PDF, nytt fönster)

Presentationer, dag 2

Krisstöd

Krisstöd, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet (PDF, nytt fönster)

Regional psykologisk och social krisberedskap

Ett samverkansprojekt om ledning och ansvar för psykologiskt och socialt stöd, Stockholms läns landsting (PDF, nytt fönster)

Krisberedskap i regional utveckling

Om regionplanering i Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting (PDF, nytt fönster)

Så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling - Region Skåne (PDF, nytt fönster)

Utvecklingen av det civila försvaret

Försvarsmaktens sjukvårdssystem (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!