Dokumentation: Landstingens krisberedskap 2015

SKL, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjöd in till en konferens om landstingens krisberedskap.

Program, Landstingens krisberedskap 2015 (PDF, nytt fönster)

Presentationer från dag 1, den 11 mars

Vägledning för robusta upphandlingar

Vägledning om robusta upphandlingar (PDF, nytt fönster)

Nytt från Socialstyrelsen, MSB och SKL

Johanna Sandwall, Socialstyrelsen, Mona Mattsson, MSB, Markus Planmo, SKL

En samlad kunskapsstyrning för hälso-och sjukvård och socialtjänst, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Nytt och på gång från MSB (PDF, nytt fönster)

Nytt från SKL (PDF, nytt fönster)

Presentation av CBRNE-strategin

Åsa Ljungquist, Socialstyrelsen

CBRNE-strategin, Socialstyrelsen

Kunskapscentrum – nulägesbeskrivning och framtida inriktning

Susannah Sigurdsson, Socialstyrelsen

Kunskapscentrum katastrofmedicin, nulägesbeskrivning och framtida inriktning (PDF, nytt fönster)

Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nya uppdrag

Anna-Lena How, Socialstyrelsen, Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nya uppdrag (PDF, nytt fönster)

Ebola – lärdomar av samverkan

Johanna Sandwall, Socialstyrelsen, Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Anders Nordmark, MSB, Ulrika Vestin, SKL Per Follin, smittskydd, Västra Götalandsregionen

Ebolaepidemin, samverkan ur ett nationellt perspektiv, Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten (PDF, nytt fönster)

Lärdomar av samverkan, MSB (PDF, nytt fönster)

Ebola, erfarenheter av samverkan, Västra Götalandsregionen (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från fältet – Ebolautbrottet i Västafrika

Johan von Schreeb, Karolinska Institutet

Ebolautbrottet i Västafrika, Karolinska Institutet (PDF, nytt fönster)

Presentationer från dag 2, den 12 mars

2015 års föreskrifter för risk-och sårbarhetsanalyser (RSA)

Jonas Eriksson, MSB

RSA-föreskrifter, MSB (PDF, nytt fönster)

Regeringsuppdrag traumavård

Johan Carlstedt, Socialstyrelsen

Traumavårdsuppdrag 2013-2015, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Utvecklingen av det civila försvaret

Magnus Dyberg-Ek, MSB

Utvecklingen av det civila försvaret, MSB (PDF, nytt fönster)

Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Lars Nilsson, MSB, Malin Lintzén, MSB, Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen, Heléne Nilsson, KMC Linköping

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (PDF, nytt fönster)

Förmågan att agera samordnat vid händelser (PDF, nytt fönster)

Läs mer

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!