Dokumentation: Kust- och havsplanering

Kusterna och haven tillhör våra viktigaste naturtillgångar och det är många som konkurrerar om kusterna och haven som resurs. Vi vill använda oss av allt det som kust och hav har att erbjuda och samtidigt planera och agera så att de bevaras inför framtiden.

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Välkomna till SKL
Christina Thulin och Emilie Gullberg, SKL

Nationell havsplanering – så funkar det och vad händer just nu?
Thomas Johansson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten

Så kopplar havsplanerna och kommunernas översiktsplanering till varandra
Anette Johansson, översiktsplanerare, Boverket

Blåplan för Vaxholms stad - ett helhetsgrepp på havs- och vattenmiljö
Ammi Wohlin, strateg, ekologisk hållbarhet, Vaxholms stad
Mia Sklenar, utredare vatten, Tyrens AB

Bättre geodata för kustzonsplanering
Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!